Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Program "Posiłek w szkole i w domu" (Moduł 1 i Moduł 2)

Utworzono dnia 06.05.2022

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zastąpił Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014–2020. Moduł 1 to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży, Moduł 2 to posiłek adresowany do osób starszych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

czytaj dalej na temat: Program "Posiłek w szkole i w domu" (Moduł 1 i Moduł 2)

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022

Utworzono dnia 21.04.2022

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, iż Gmina Zagórz w 2022 r. pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 545 880,00 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 545 880,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 ma na celu udzielenie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczeń równoważnych do w/w oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

czytaj dalej na temat: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022

Informacja

Utworzono dnia 13.04.2022

Świadczenie dla osób pomagających w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy

Utworzono dnia 07.04.2022

Informujemy, że 15 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację ww. świadczenia na terenie Miasta i Gminy Zagórz jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu.
Świadczenie ma zrekompensować koszty jakie poniosła osoba pomagająca uchodźcom i jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

- nie dłużej niż za okres 120 dni,
- wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
Wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie zawiera:
- PESEL lub NIP składającego wniosek;
- imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada (osoby pomagające w zakresie zakwaterowania w przypadku braku numeru PESEL uchodźcy z Ukrainy muszą przedstawić informacje o rodzaju oraz numerze/serii dokumentu potwierdzającego tożsamość uchodźcy).
Wnioski należy składać bezpośrednio w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu przy ul. Targowej 5.
Nr. tel. do kontaktu w sprawie obsługi ww. świadczenia: 13 46 23 373 wew. 25.

Wymagane dokumenty

Wniosek.pdf o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Załącznik.pdf do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

czytaj dalej na temat: Świadczenie dla osób pomagających w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy

Pomoc psychologiczna - психологічна допомога

Utworzono dnia 06.04.2022

Doświadczenie zagrożenia zdrowia lub życia własnego lub bliskich, rozłąka z rodziną, utrata najbliższych osób w wyniku działań wojennych – to doświadczenia traumatyczne, które nierzadko powodują trudności w codziennym życiu przez wiele tygodni czy miesięcy nawet po ustaniu zagrożenia. Lęk, problemy w relacjach, nawracające niechciane wspomnienia, unikanie codziennych, rutynowych czynności, które wcześniej nie sprawiały problemu, koszmarne sny i długotrwały, przytłaczający smutek bądź gniew mogą być sygnałem, że osoby dotknięte skutkami wojny mogą potrzebować profesjonalnej pomocy psychologicznej.
Dlatego Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS uruchomiła możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego dla osób, które uciekając z ogarniętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, schroniły się w Polsce.
Wsparcie psychologiczne prowadzone jest on-line, więc pomoc jest dostępna niezależnie od miejsca, gdzie obecnie znajduje się osoba tej pomocy potrzebująca.
Aby skontaktować się z kliniką i umówić termin konsultacji z profesjonalnym terapeutą/terapeutką, należy wybrać numer telefonu: +48 22 517 96 96 (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00–20.00) lub wysłać e-mail na adres:
UkrainaSOS@swps.edu.pl.
Bezpłatna pomoc psychologiczna świadczona jest w języku ukraińskim.

        

czytaj dalej na temat: Pomoc psychologiczna - психологічна допомога

Ogłoszenie

Utworzono dnia 01.04.2022

Weekend dla Ukrainy w Inspektoracie ZUS w Sanoku

Utworzono dnia 24.03.2022

26 i 27 marca br. w godz. 9.00-15.00 Inspektorat ZUS w Sanoku organizuje akcję  „WEEKEND DLA UKRAINY”. W tych dniach obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.
Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

czytaj dalej na temat: Weekend dla Ukrainy w Inspektoracie ZUS w Sanoku

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1064

W poprzednim tygodniu: 919

W tym miesiącu: 3702

W poprzednim miesiącu: 4600

Wszystkich: 117370

Imieniny