Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Wniosek o „500+” na nowy okres świadczeniowy złożysz już od 1 lutego

Utworzono dnia 27.01.2021

1 lutego – rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”.
Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 lutego online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w naszym Ośrodku lub za pośrednictwem poczty.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Tak przedstawiają się poszczególne terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
 Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
 Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
Ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko
W przypadku rodziców, którym urodziło się dziecko rodzice mają trzy miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: należy mieć na uwadze, że w przypadku nowonarodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski: jeden na aktualnie trwający okres świadczeniowy, który zakończy się 31 maja 2021 roku oraz drugi na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2021 roku.

Poniżej zamieszczamy informator, w którym znajdziecie Państwo najważniejsze informacje nt. nowego okresu świadczeniowego, zasad przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego, terminów wypłat itp.
Informator 500 plus

czytaj dalej na temat: Wniosek o „500+” na nowy okres świadczeniowy złożysz już od 1 lutego

Zacznij kolejny rok z Kartą Dużej Rodziny

Utworzono dnia 12.01.2021

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi. Zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także na zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa – Karta Dużej Rodziny to wiele korzyści.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Od 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Z kolei od 2018 r. dostępna jest w formie praktycznej i wygodnej aplikacji mobilnej. Dzięki temu Kartę zawsze można mieć przy sobie, można też szybko wyszukać najbliższe punkty oferujące zniżki, poznać nowe oferty.

czytaj dalej na temat: Zacznij kolejny rok z Kartą Dużej Rodziny

Zmiany 500+ w 2021 roku

Utworzono dnia 07.01.2021

Zmiany 500+ w 2021 roku: okres rozliczeniowy i konieczność złożenia wniosku.

Od 2021 roku okres świadczeniowy programu Rodzina 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Aby więc otrzymać świadczenie 500 + po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek.
Wniosek można złożyć:
- od 1 lutego 2021 roku przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.
- od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

czytaj dalej na temat: Zmiany 500+ w 2021 roku

Św. Mikołaj znów nie zapomniał o najmłodszych (ZDJĘCIA)

Utworzono dnia 29.12.2020

Boże Narodzenie nierozerwalnie kojarzy się z obdarowywaniem prezentami, a okres świąteczny to czas radości i wielkich marzeń wszystkich dzieci. Niestety, wyjątkowo w tym roku, obecnie panująca sytuacja epidemiczna nie pozwoliła nam spotkać się na corocznie organizowanej zabawie ze św. Mikołajem. Mimo tych niedogodności, z inicjatywy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu oraz przy dofinansowaniu z MGKRPA w Zagórzu, już kolejny rok z rzędu ufundowane zostały prezenty dla najmłodszych mieszkańców Gminy Zagórz objętych wsparciem MGOPS w Zagórzu oraz podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego – świetlicy BAZA. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku znów będziemy mogli spotkać się razem na świątecznym kolędowaniu.

Zostań Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 23.12.2020

Gmina Zagórz/Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu przystąpiły do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?
Usługę asystenta będą mogły świadczyć:
osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego
W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Jaki jest zakres zadań asystenta osobistego? W czym może pomagać osobie z niepełnosprawnością?
Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania i mogą polegać w szczególności na: pomocy w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe), pomocy w zakupach i załatwieniu spraw urzędowych przy aktywnym udziale uczestnika Programu, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, kino, teatr) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami MGOPS w Zagórzu Panią Barbarą Widło oraz Panią Sabiną Wyborną-Winiarz,
tel: 13 46 23 373 wew. 29, e-mail: mgops@zagorz.pl

czytaj dalej na temat: Zostań Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej

Wspieraj Seniora w Gminie Zagórz

Utworzono dnia 17.12.2020

Gmina Zagórz/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu realizuje Program "Wspieraj Seniora".
Projekt „Wspieraj Seniora w Gminie Zagórz” w ramach Programu „Wspieraj Seniora” został dofinansowany ze środków budżetu państwa w kwocie 30688,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 38360,00 zł.

Strategicznym celem projektu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom z terenu Gminy Zagórz w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów itp. zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. W szczególnych przypadkach z programu mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (koszty zakupów pokrywa Senior). Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobom, które korzystają z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.
Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów. Pomoc można również uzyskać kontaktując się z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagórzu pod nr telefonu 13 46 23 373.

Okres realizacji projektu: od dnia 20 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

czytaj dalej na temat: Wspieraj Seniora w Gminie Zagórz

Apel o pomoc

Utworzono dnia 03.12.2020

Szanowni Mieszkańcy!
Kierując się potrzebą serca i ludzkiej solidarności prosimy Państwa o udzielenie pomocy dla rodziny pogorzelców z Zagórzu.
Dzisiaj tj. 3 grudnia tuż po północy doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Zagórzu. Domownicy stracili nie tylko dach nad głową. Żywioł strawił również ich dobytek. Pilnie zbierana jest odzież, obuwie, a także: pościel, koce, ręczniki, środki czystości oraz sprzęt do nauki zdalnej.

Dla kobiety: ubrania rozmiar S i buty rozmiar 37
Dla mężczyzny: ubrania XL-XXL i buty rozmiar 42
Dla 15-letniego syna: ubrania M i buty rozmiar 41-42
Dla 18-letniego syna: ubrania M-L i buty rozmiar 41-42
Niezbędny jest również sprzęt AGD w postaci: kuchenki mikrofalowej, żelazka i suszarki na pranie. Ponadto meble nieodzowne podczas nauki zdalnej takie jak: biurka, krzesła biurkowe, oraz lampki biurkowe (2 szt.). Przydatna byłaby również karma dla kotów oraz psów (rasa pekińczyk).

Telefon informacyjny w sprawie potrzebnych rzeczy: 13 46 23 373 bądź kontakt w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu.

Informujemy, że darczyńcy, którzy chcieliby wspomóc rodzinę pogorzelców i dołączyć do zbiórki niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, mogą przekazywać ofiarowane rzeczy w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu w godzinach pracy instytucji tj. w poniedziałek godz. 8:00 - 16:00, od wtorku do piątku godz. 7:30 - 15:30.
Przedmioty można również darować w siedzibie współpracującej z Ośrodkiem w tym zakresie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 70 do godz. 19:00.
Na portalu Zrzutka.pl została utworzona akcja charytatywna. Poniżej przedstawiamy adres zbiórki internetowej:
https://zrzutka.pl/s9dj8y
czytaj dalej na temat: Apel o pomoc

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 220

W poprzednim tygodniu: 541

W tym miesiącu: 907

W poprzednim miesiącu: 1929

Wszystkich: 55034

Imieniny

Pogoda