Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Utworzono dnia 15.03.2021

Gmina Zagórz/Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu przystąpiła do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej! Na realizację zadania Gmina Zagórz otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 304 642,50 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – na czym polega ten Program?
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Realizacja programu potrwa do 31 grudnia 2021 roku. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Źródłem finansowania są pieniądze z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Więc na czym polega program?

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczeniu skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Do kogo jest kierowany?

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz  do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;
  • w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Do zadań Asystenta należeć będą m.in. pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez Uczestnika miejsca np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, placówki oświatowe, świątynie, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne  i inne miejsc wskazane przez Uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Czas trwania usług asystenta?

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 Uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin  usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Koszty?

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. Koszt realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 - usługa asystenta (m.in. wynagrodzenie asystentów, ubezpieczenie, koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów, koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia dla asystenta towarzyszącego Uczestnikowi programu) jest finansowany ze środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego.

Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?

Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest złożyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Zagórzu „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Na podstawie tego zgłoszenia jednostka samorządu terytorialnego może przyznać usługę asystenta.

Karta zgłoszenia zawiera informacje o uczestniku programu:

  • Imię i nazwisko,
  • Datę urodzenia,
  • Adres zamieszkania,
  • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,
  • Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 220

W poprzednim tygodniu: 541

W tym miesiącu: 907

W poprzednim miesiącu: 1929

Wszystkich: 55034

Imieniny

Pogoda