Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Informacje o projekcie

 
Gmina Zagórz, wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagórzu, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020 realizuje opiewający na niespełna 880 000 tys. złotych projekt pn. „Wyrównanie szans na lepsze jutro - utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Zagórz”.
 
Dzięki tym funduszom w budynku świetlicy miejskiej na ul. Batorego 102 w Zagórzu powstała Placówka Wsparcia Dziennego.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny na terenie gminy Zagórz w terminie 1.04.2018 - 30.06.2020 poprzez poszerzenie oferty dotyczącej pomocy w opiece i wychowaniu oraz zwiększenia dostępności usług społecznych dla rodziców.
 
Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie pierwszej na terenie gminy Zagórz placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy o charakterze mieszanym (opiekuńczo - specjalistycznym), działającej zgodnie z ustawą z dn. 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlica będzie funkcjonować w czasie adekwatnym do potrzeb dzieci i rodzin tj. w dni powszednie od 15 do 20 i w soboty od 10 do 15.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działań placówki będzie prowadził stałą współpracę z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami istotnymi dla wsparcia dzieci i rodziny.
 
W dniu 29 grudnia 2017r. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu – Sylwia Drozd oraz Skarbnik Gminy Anna Łuc podpisały umowę o dofinansowanie projektu. Wartość projektu opiewa na kwotę 879 562,01 zł z czego 747 627,70 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 
W ramach wymienionego projektu realizowanych będzie wiele działań skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy. Począwszy od zajęć wyrównujących braki edukacyjne poprzez zajęcia rozwijające talenty dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Oprócz osób zakwalifikowanych do projektu z zajęć będzie mogła również korzystać większa liczba dzieci.
 
W ramach zadania opracowane zostaną Indywidualne Plany Wsparcia Dziecka i Rodziny, w których tworzeniu udział brali będą:
  • wychowawca placówki/pedagog,
  • pracownik socjalny współpracujący z rodziną,
  • psycholog,
  • logopeda
Zaplanowano szereg zajęć z umiejętności miękkich np. trening asertywnych zachowań, warsztaty rozwoju osobistego, technik radzenia sobie ze stresem, podnoszenia własnej wartości, czy twórczego myślenia. W świetlicy środowiskowej dzieci będą mogły podszkolić się z podstawowych przedmiotów szkolnych, takich jak język angielski, informatyka, matematyka, język polski, ale także będą mogły rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, taneczno-muzycznych, fotograficznych, plastycznych czy modelarskich. W ramach działań świetlicy planowane są także wyjścia turystyczno-kulturalne oraz wsparcie psychologa. Świetlica środowiskowa zostanie w pełni wyposażona w niezbędne meble i sprzęt.
 
Kolejnym istotnym elementem projektu będzie wsparcie opiekunów dzieci, całych rodzin potrzebujących wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, i doradczego poprzez udział w sesjach treningowych takich jak:
  1. TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH – celem zajęć jest wzrost wiedzy rodziców dot. wzmacniania i odbudowania więzi w rodzinie, metod wytwarzania relacji współpracy z dzieckiem w kontekście obowiązków domowych, identyfikowania potrzeb dziecka, nauki wymierzania kar bez stosowania przemocy.
  2. TRENING INTEGRACJI EMOCJONALNEJ – celem zajęć jest nabycie umiejętności  adekwatnego reagowania na emocje dzieci i ich rozpoznawania, radzenie sobie z własnymi uczuciami, uzyskania wiedzy dot. inteligencji emocjonalnej oraz roli emocji w życiu człowieka
  3. TRENING SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z DZIECKIEM – trening dostarcza praktycznej wiedzy dot. umiejętności rozmawiania z dzieckiem, znaczenia komunikacji w budowaniu więzi rodzic-dziecko.
  4. COACHING RODZICIELSKI - zajęcia umożlwiające wszechstronny rozwój kompetencji wychowawczych poprzez analizę własnych metod, szukanie nowych rozwiązań, służący poprawie relacji rodzice-dzieci.
 
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.06.2020 r.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny