Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Zaproszenie do udziału w projekcie

Utworzono dnia 24.08.2020

Klub Aktywnego Seniora "Lokomotywa" w Zagórzu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie Klubu Aktywnego Seniora. Szczegóły poniżej:

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do udziału w projekcie

Diagnoza autyzmu w Sanoku

Utworzono dnia 10.08.2020

Stowarzyszenie ASAN powstało w Sanoku w lipcu 2018 roku. Działamy na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności na rzecz osób ze spektrum autyzmu i ich najbliższego środowiska.

Zajmujemy się diagnozą i terapią osób z autyzmem, organizujemy i prowadzimy szkolenia w tym zakresie oraz wspieramy rodziny i terapeutów. Od marca 2020 roku prowadzimy Poradnię dla osób z autyzmem w ramach kontraktu z NFZ. Zależy nam na jak najwyższym standardzie świadczonych usług. W miarę możliwości staramy się systematycznie doposażać naszą Poradnię i rozszerzać ofertę diagnostyczną i terapeutyczną.

Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekt pt. „Diagnoza autyzmu – profesjonalnie i skutecznie”, w którym naszym partnerem jest Fundacja PZU. W procesie diagnostycznym wykorzystujemy najlepsze obecnie narzędzie, jakim jest ADOS 2. Posiadamy również PEP-3-PL stosowany w diagnozie funkcjonalnej. Stała współpraca z psychiatrą dziecięcym, wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem zawodowym, gabinet z lustrem weneckim oraz odpowiednie narzędzia zapewniają optymalne warunki do przeprowadzenia profesjonalnej i skutecznej diagnozy osób ze spektrum autyzmu.

Zachęcamy do odwiedzania naszego FB, znajdują się tam wszelkie informacje o podejmowanych przez nas działaniach. Zainteresowane osoby zapraszamy do Poradni i skorzystania z naszej oferty.

czytaj dalej na temat: Diagnoza autyzmu w Sanoku

Informacja dot. składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

Utworzono dnia 26.06.2020

W okresie zasiłkowym 2020/2021 będą przyjmowane wnioski o przyznanie:
Świadczenia rodzinne,
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
Świadczenia „Dobry Start’”, tj. 300+.

Nadmieniamy, iż wnioski o ustalenie prawa do w/w. świadczeń można składać:
od 1 lipca drogą elektroniczną,
od 1 sierpnia elektronicznie, a także w formie tradycyjnej, tj. papierowej.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
Wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ w 2020 r. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r. Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem. (Szczegółowa informacja dot. 500+ znajduje się na tej stronie 2 artykuły niżej).

czytaj dalej na temat: Informacja dot. składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

Wszystko co musisz wiedzieć o „Dobrym Starcie”

Utworzono dnia 26.06.2020

1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla 4,5 miliona uczniów. Odpowiadamy na podstawowe pytania związane z programem.

 

Ile mam czasu na złożenie wniosku do programu „Dobry Start”?
Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.
Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

Kto może taki wniosek złożyć?
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Czy wniosek o świadczenie składa jeden rodzic czy oboje?
Ze względu na jednorazowy charakter świadczenia wniosek powinno złożyć jedno z rodziców albo opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Natomiast w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli  w wysokości 150 zł.

Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam?
Świadczenie dobry start  przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.
Warto też wspomnieć, że od 2019 roku, wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Kiedy otrzymam wsparcie?
Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub w sierpniu wypłata świadczenia odbędzie się nie później niż do 30 września. W przypadku, gdy wniosek został złożony w późniejszym terminie, wówczas wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Czy muszę czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia?
Nie. W programie „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia.
Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Czy od świadczenia odprowadzany jest podatek od świadczenia?
Nie, świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku.

czytaj dalej na temat: Wszystko co musisz wiedzieć o „Dobrym Starcie”

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważne informacje dla rodziców

Utworzono dnia 25.06.2020

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków na nowy okres świadczeniowy. W oparciu o  wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.
Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.
Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego. – Wtedy, by uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać przez internet od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia.

czytaj dalej na temat: W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważne informacje dla rodziców

Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty

Utworzono dnia 15.05.2020

Stypendium Horyzonty przyznawane jest przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. Stypendium kierowane jest do ósmoklasistów i przyznawane na 4-letni okres nauki w liceum.
Fundacja EFC działa od 2009 roku. Od dziesięciu lat prowadzi Program Stypendialny Horyzonty przyznając stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych. Do tej pory programem objęła 735 uczniów. Obecnie wspiera edukację 231 stypendystów.

Fundacja szuka ambitnych, otwartych i empatycznych młodych ludzi, którzy chcą zamieszkać w mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia. Program to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie. Pomaga nie tylko w nauce, ale także w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Po ukończeniu stypendium wielu z nich zrzesza się w stowarzyszeniu Alumni EFC, w którym podtrzymują nawiązane przyjaźnie i razem realizują projekty społeczne.

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, komunikacją miejską czy opłatami szkolnymi. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji stypendystów np. nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od pomagania młodszym kolegom po realizację projektów społecznych.

Rekrutacja do programu prowadzona jest do 17 maja. Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1000 złotych netto na osobę.

Link do formularza zgłoszeniowego https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/formularz
Otwórz się na świat! Dzięki Fundacji EFC będziesz w ciekawym środowisku i spotkasz wiele interesujących ludzi. Szansa na otrzymanie stypendium jest naprawdę duża! Więcej informacji udziela Maria Starzewska, mstarzewska@efc.edu.pl, tel: 881 775 252.

czytaj dalej na temat: Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 220

W poprzednim tygodniu: 541

W tym miesiącu: 907

W poprzednim miesiącu: 1929

Wszystkich: 55034

Imieniny

Pogoda