Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Od dziś można składać online wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Utworzono dnia 01.02.2022

Od 1 lutego 2022 r.  ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • Platformę PUE ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
 • bankowość elektroniczną.      
   

   

czytaj dalej na temat: Od dziś można składać online wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBSŁUGI KLIENTÓW MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

Utworzono dnia 26.01.2022
Informujemy i przypominamy, że w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników Ośrodka, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu, bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności odbywa się z zachowaniem obowiązujących reżimów i wymogów sanitarnych.
Prosimy klientów załatwiających sprawy w Ośrodku o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o przełożenie wizyty na inny termin.
Klienci przebywający na terenie budynku MGOPS w Zagórzu są zobowiązani do:
- zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki
- dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Ośrodka (dozowniki z płynami dostępne są przy wejściu i strefie obsługi klienta znajdującej się na II piętrze budynku)
- zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5m.
Jednocześnie w celu zwiększenia Państwa bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek oraz ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Ośrodku, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak:
telefon: 13 46 23 373
e-mail: mgops@zagorz.pl
ePUAP, adres skrytki: /MGOPSZagorz/SkrytkaESP
poczta tradycyjna na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz.
czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBSŁUGI KLIENTÓW MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o program Rodzina 500+

Utworzono dnia 25.01.2022

Od 1 lutego można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r. Program ma charakter powszechny, nie zmieniła się również istota świadczenia wychowawczego – przysługuje ono na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody, czy liczbę dzieci w rodzinie. Na jaki okres przyznawane jest świadczenie wychowawcze? Czy można skorygować złożony już wniosek o 500+? Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

https://www.gov.pl/web/rodzina/odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-o-program-rodzina-500-

czytaj dalej na temat: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o program Rodzina 500+

Zostań Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 20.01.2022

 

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły świadczyć:
- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi osobistej.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta osoby ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Czas trwania usług asystencji osobistej

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie Pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu - Panią Barbarą Widło, tel: 13 46 23 373 wew. 29, lub Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu - Panią Moniką Kaliniewicz, tel: 13 46 23 373 wew. 23, e-mail: mgops@zagorz.pl.

czytaj dalej na temat: Zostań Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Utworzono dnia 11.01.2022

Gmina Zagórz/Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu przystąpiła do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej!
Na realizację zadania Gmina Zagórz otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 545 880,00 zł.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – na czym polega ten Program?
Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Realizacja programu potrwa do 31 grudnia 2022 roku.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?
Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
 • w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;
2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
czytaj dalej na temat: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 04.01.2022

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o jego wypłatę. Ustawa wchodzi w życie dzisiaj tj. 4 stycznia 2022 r. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r.

Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać będzie można w Gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla mieszkańców gminy Zagórz należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzy osobiście w formie pisemnej lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ePUAP - adres skrytki: /MGOPSZagorz/SkrytkaESP.

Dodatek osłonowy przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł;
osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 2022 r.

Utworzono dnia 04.01.2022
1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1296).
☑️ W praktyce kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wzrosło o 75 zł i obecnie wynosi 776 zł.
☑️ Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w 2022 r. wynosi 600 zł. Wzrosło zatem o 72 zł.
☑️ Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł (w 2021 r. – 308 zł).
Zmiany z jednej strony dotyczą osób, które będą ubiegały się o świadczenia; z drugiej zaś – mają wpływ na wysokość już wypłacanych świadczeń. Przykładowo maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła do kwoty 719 zł. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w 2022 r. wyniesie zaś 1837 zł.
Spełnienie kryterium dochodowego jest istotne zwłaszcza dla osób, które starają się o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
Osoby, które ubiegają się o zasiłek stały lub okresowy, także nie mogą przekroczyć obowiązujących progów.

Ważne zmiany w 500+

Utworzono dnia 03.01.2022

Nowy Rok 2022 przyniósł zmiany w programie Rodzina 500+. Od 2022 r. obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jak będzie to wyglądało w praktyce?

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy (Ośrodek Pomocy Społecznej - zwany dalej OPS). Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.
Wniosek o 500+ na nowonarodzone dziecko w 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS zacznie już wypłacać na bieżąco przyznane przez siebie wsparcia. To oznacza, że np. rodzice, których dzieci przyjdą na świat po 1 stycznia 2022 r., będą składać wniosek do ZUS, choć będzie jeszcze trwał okres świadczeniowy obsługiwany przez jednostki samorządu (OPS) . Podobnie będzie w przypadku tych osób, które z różnych powodów nie zgłoszą się po świadczenie do gminy do końca grudnia br.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać wyłącznie online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

czytaj dalej na temat: Ważne zmiany w 500+

Informacja

Utworzono dnia 29.12.2021

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1060

W poprzednim tygodniu: 919

W tym miesiącu: 3698

W poprzednim miesiącu: 4600

Wszystkich: 117366

Imieniny