Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Utworzono dnia 03.12.2020

3 grudnia obchodzimy ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jest to doskonała okazja, by rozejrzeć się wokół i zauważyć, że osoby niepełnosprawne są wśród nas.
Zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im pełniejszej integracji ze społeczeństwem – oto cele Dnia Osób Niepełnosprawnych.
W tym ważnym dniu życzymy, by nie zabrakło Państwu przekonania, że niepełnosprawność nie musi być przyczyną bezradności, samotności i izolacji. Życzymy wytrwałości, wiele osobistego szczęścia, pogody ducha i tylko życzliwych ludzi wokół. Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów zawsze towarzyszy Państwu uśmiech.

czytaj dalej na temat: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 r.

Utworzono dnia 01.12.2020

W dniu 12 listopada 2020 r. w Monitorze Polskim (M.P.2020 r., poz. 1031) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021. Od stycznia 2021 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 1971 zł miesięcznie.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (M.P. 2020 r., poz. 1031).

czytaj dalej na temat: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert

Utworzono dnia 27.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza otwarty konkurs ofert pn.: „Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obejmujących organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Zagórz”.

Zarządzenie Nr 209/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z dnia 26 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Załącznik Nr 1 do konkursu ofert - Warunki wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Zagórz w miejscu ich zamieszkania.

Załącznik Nr 2 do konkursu ofert - Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Aktualizacja 22.12.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku otwartego konkursu ofert

Apel o pomoc osobom bezdomnym i ubogim zimą

Utworzono dnia 16.11.2020

Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych. Sytuacja osób bezdomnych powinna znajdować się w obszarze szczególnego zainteresowania i troski każdego z nas.

 

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagowali na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informowali właściwe służby. Coraz chłodniejsze noce to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. W czasie nieustępującej epidemii koronawirusa osoby bezdomne poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia nie tylko z powodu zakażenia, ale także z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu.
Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana służbom, może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia a nawet życia!

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno-koordynacyjny. Można tam uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, firnansowa, prawna i medyczna na terenie całego województwa.
Telefon koordynacyjno-informacyjny: 987
Z numeru mogą skorzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego, a także osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Apelujemy, jeśli zauważysz osobę potrzebującą pomocy i wsparcia - zawiadom odpowiednie służby:
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
987 - bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

czytaj dalej na temat: Apel o pomoc osobom bezdomnym i ubogim zimą

Nie bądźmy obojętni. Bądźmy czujni, zapobiegajmy i reagujmy na przemoc wobec dzieci w czasie izolacji

Utworzono dnia 12.11.2020

Nie bądźmy obojętni. Bądźmy czujni, zapobiegajmy i reagujmy.
6 listopada 2020 roku ruszyła kampania społeczna „Pandemia przemocy”, której celem jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i zachęcenie innych do reagowania, gdy są świadkami ich krzywdzenia. Akcja prowadzona jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Dom nie zawsze i nie dla każdej osoby jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doświadczają przemocy domowej. Konsekwencją epidemii koronawirusa są nie tylko zakażenia, ale też wzmożona przemoc i wykorzystywanie seksualne najmłodszych. Najnowsze badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wskazują, że w czasie pandemii 27% dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej z 12 badanych form krzywdzenia. Co dziesiąte dziecko (11%) doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Tyle samo doświadczyło wykorzystywania seksualnego (10%). Co ważne, 1 dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji.
Często ofiary przemocy domowej nie mają dokąd uciec, są bezradne, pozostawione same sobie. Nie odwracajmy się od nich, pomóżmy im znaleźć fachowe wsparcie i pomoc.
Udostępniamy link do poradnika zawierającego komplet niezbędnych informacji dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa:
Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Pod tym linkiem znajdziesz mapę, z oznaczeniami lokalnych organizacji i instytucji, które pomagają osobom doświadczającym przemocy:
https://tiny.pl/7q59c

czytaj dalej na temat: Nie bądźmy obojętni. Bądźmy czujni, zapobiegajmy i reagujmy na przemoc wobec dzieci w czasie izolacji

Program Czyste powietrze

Utworzono dnia 09.11.2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, że wniosek o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można otrzymać w siedzibie MGOPS w Zagórzu przy ul. Targowej 5 lub pobrać ze strony internetowej: http://www.mgopszagorz.naszops.pl/
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać w MGOPS w Zagórzu.

Wniosek o zaświadczenie - o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa rolnego

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W Gminie Zagórz zaświadczenia są wydawane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Jak można złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia?

dostarczyć osobiście,
wysłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz
wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku powyżej.
Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 13 46 23 373.

czytaj dalej na temat: Program Czyste powietrze

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 30.10.2020

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka...” - już wieki temu mawiał filozof i pisarz rzymski Cyceron.
We współczesnym świecie pełnym e-booków kto, jak nie seniorzy, mają najwięcej doświadczeń z „prawdziwymi”, papierowymi książkami.
Dlatego też, w ramach współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Zagórzu zachęcamy i staramy się umożliwić w tym trudniejszym czasie wypożyczenie i dostarczenie książki do domu Seniorom zakwalifikowanym do otrzymania wsparcia w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.

czytaj dalej na temat: Wspieraj Seniora

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 29.10.2020

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Na czym polega program
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Jak długo realizowany jest program
Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Kto realizuje program w Twojej gminie
Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych. 

Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

czytaj dalej na temat: Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 219

W poprzednim tygodniu: 541

W tym miesiącu: 906

W poprzednim miesiącu: 1929

Wszystkich: 55033

Imieniny

Pogoda